PRIVACYBELEID

Privacybeleid

Privacy Policy→ Klik op deze knop voor meer info.

Wie zijn we?

Ons website-adres is: https://www.welzijnenwerk.be.

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Welzijn & Werk (Lisa Lopes), met maatschappelijke zetel te Groot Overlaar 193, 3300 Tienen en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0551.852.004 (hierna: “Welzijn & Werk”).

Deze Privacy Policy bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website (naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer) verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Algemeen

Voor de verwerking van persoonlijke gegevens voldoet Welzijn & Werk aan de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Bovendien doet Welzijn & Werk er alles aan om te voldoen aan de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (algemene verordening gegevensbescherming of beter bekend als GDPR).

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

Zie Privacy Policy voor de lijst van de verzamelde persoonlijke data. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens op de website verleent u actief toestemming tot het verzamelen en verwerken van deze gegevens. 

Voor loopbaanbegeleiding: Welzijn & Werk zal de verzamelde persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken om een ​​correcte follow-up van uw loopbaanvraag te garanderen, waarvan de juridische gronden de voorwaarden zijn die door de VDAB zijn aangevoerd met betrekking tot de loopbaancheques.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

Hoe lang bewaren we uw data?

We bewaren en verwerken de persoonlijke gegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen u en Welzijn & Werk. Gegevens over loopbaanbegeleiding moeten gedurende 10 jaar bewaard worden. Deze duur is vereist door de VDAB en/of het Ministerie van Ondernemerschap.

Met wie delen we uw data?

Deze website wordt gehost door One.com. Lees hier de Dataverwerkersovereenkomst afgesloten tussen Welzijn & Werk en One.com.In dit onderdeel moet je alle derde partijen benoemen met wie je data deelt, inclusief partners, cloud-based services, betaalmethodes en service providers, en benoemen welke data je deelt met hen en waarom. Link naar hun privacybeleid wanneer mogelijk.

Voor loopbaanbegeleiding: Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan een collega van Make me Fly!. Privacy beleid van Make me Fly!

Hoe beveiligen we uw data?

De verbinding is versleuteld met een SSL-certificaat. Hierdoor kan de informatie die jij verzendt via het formulier op de contactpagina enkel gelezen worden door jou en de ontvangende webserver. 

In geen geval kan Welzijn & Werk aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U moet te allen tijde voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. U bent dus de enige persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de website op uw computer, uw IP-adres en uw identiteitsgegevens, evenals voor de vertrouwelijkheid daarvan.

Uw rechten

U hebt op ieder moment het recht geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens over u die we verwerken, maar met bepaalde wettelijke uitzonderingen.

U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief profilering/geautomatiseerde besluiten.

Daarnaast hebt u het recht uw persoonsgegevens te laten rectificeren, wissen of blokkeren.

Bovendien hebt u het recht informatie te ontvangen over de gegevens die u aan ons verstrekt hebt, en het recht deze informatie te laten overdragen naar een andere gegevensbeheerder (gegevensportabiliteit).