Stress- en burn-out coaching

Wat is stress- en burn-out coaching?

Stress- en burn-out coaching focust zich op de vermindering van stressklachten of op de ondersteuning bij preventie of herstel van burn-out. De coaching is gericht op mensen die op een gezonde, gebalanceerde manier het beste uit zichzelf willen halen.

Als stress- en burn-out coach zie ik mensen met spanningsklachten niet als probleemgeval, maar als gezonde mensen die een normale reactie vertonen op een ongezonde taakdruk, vaak gecombineerd met een stressverhogende manier van denken (piekeren).

Stress of burn-out is een signaal van je lichaam en geest dat je uit je comfortzone bent. Dat er geen evenwicht is tussen je taaklast en wat je kan dragen. Dat iets in je leven niet goed past bij wie je bent of wat je belangrijk vindt. Het is steeds een teken dat er iets moet veranderen.

Stress, overspannenheid of burn-out hoeven er niet toe te leiden dat je lange tijd niet kan werken. Hoe moe en moedeloos je je nu misschien voelt: onze ervaring leert dat mensen al vrij snel weer (geheel of gedeeltelijk) én met plezier aan de slag kunnen. Onderzoek leert dat op een verantwoord moment weer aan het werk gaan, bijdraagt aan herstel.

Doelen

Het doel van deze begeleiding kan zijn:

 

 1. voorkomen of verkorten van ziekteverzuim;
 2. leren herkennen van stresssignalen;
 3. inzicht krijgen in je persoonlijke stressveroorzakers;
 4. leren de bronnen van de stress aan te pakken;
 5. zelf je spanning leren reguleren;
 6. bepaalde vaardigheden optimaliseren zoals: relativeren, eigen grenzen bewaken, timemanagement, delegeren, omgaan met conflicten, verminderen van perfectionisme, ‘afkicken’ van werkverslaving;
 7. voorkomen van terugval;
 8. en de begeleiding kan dienen als een klankbord in stressvolle situaties.

Aanpak

Als stress- en burn-out coach zal ik een aanpak op jouw maat maken. Als coach zal ik je adviseren en jij kan zelf ook aangeven waar je behoefte aan hebt. De coaching kan onder andere uit de volgende onderdelen bestaan:

Oriëntatie

Allereerst zullen we het verloop en de ernst van eventuele spanningsklachten onderzoeken. Daarnaast is het belangrijk zicht te krijgen op je persoonlijke doelstellingen en verwachtingen, zodat de coaching op jouw wensen en behoeften toegesneden kan worden. Vervolgens stellen we jouw prioriteiten vast.

Analyse van stressklachten en stressbronnen

We onderzoeken je klachten en de oorzaken van stress in je leven. Je leert je energiegevers en energievreters kennen, zowel privé als in je werksituatie.

Omgaan met stress en emoties

We onderzoeken je gebruikelijke manier van omgaan met stress en we denken na over de meest effectieve manier. Je krijgt inzicht in stressverhogende gedachten en leert technieken om sneller te relativeren.

Versterken van competenties

Gedurende het hele proces werken we aan het tot bloei brengen van jouw talenten. Die zullen jou helpen om problemen het hoofd te bieden. Voorbeelden van talenten of competenties waaraan je kan werken, zijn:

 1. zelfvertrouwen
 2. zelfsturing
 3. assertiviteit, grenzen bewaken, nee zeggen – plannen en prioriteiten stellen
 4. omgaan met verstoringen
 5. conflicten oplossen
 6. delegeren
 7. omgaan met tegenslagen
 8. leren praten over werkdruk
 9. omgaan met verandering
 10. enz

Herstel van energie en fysieke conditie

Vanaf de start werken we aan rust en ontspanning. Je leert luisteren naar wat je lichaam nodig heeft en rust te nemen als je lichaam daar om vraagt. We bespreken de kwaliteit van je slaap. Je leert herkennen wanneer je lichaam gespannen is en wanneer het ontspannen is. Je leert manieren om te ontspannen. Je ontdekt eenvoudige manieren om piekeren te beperken.

Match met sociale omgeving en werk

Privé

We bespreken de werkverdeling in je privésituatie. Zijn taken in het gezin, de familie en vriendenkring goed verdeeld? Zijn er energievretende onderwerpen binnen de sociale contacten? Moeten er conflicten opgelost worden?

Werk

We bekijken of het werk dat je doet bij je past. We onderzoeken hulpbronnen en valkuilen bij terugkeer. We bekijken welke aanpassingen nodig zijn binnen het werk. Wat moet vóór terugkeer met je leidinggevende of werkgever besproken worden en hoe pak je dat aan?

Hervinden van jezelf

Wie een burn-out heeft, heeft vaak de eigen behoeften en wensen een lange tijd opzijgeschoven. Je herontdekt wat jouw talenten en waarden zijn en wat echt belangrijk is voor jou.

Terugvalpreventie, re-integratie en follow-up

Als we op dit punt zijn aanbeland, zijn je klachten inmiddels verminderd. Je voelt je weer steviger. Het was een leerzame periode, maar je wil voorkomen dat je ooit terugvalt. Voor je terugkeert naar het werk, maken we daar eerst een plan voor.

Input = output

Mensen worden niet vanzelf of door rust beter van teveel stress of burn-out. Herstel is hard werken. Het vraagt de moed om vertrouwde reactiepatronen kritisch te bekijken en open te staan voor alternatieven. Het kost tijd om nieuwe vaardigheden te verwerven en in te slijpen. Het duurt ongeveer zes weken dagelijks oefenen om technieken aan te leren waardoor je minder gaat piekeren en beter relativeren.

Vanzelfsprekend waarborg ik als coach zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid! Er wordt zonder jouw nadrukkelijke toestemming niets over de inhoud van de gesprekken gerapporteerd aan je leidinggevende of organisatie. Wel wordt er, desgewenst, verslag gedaan van de procesvoortgang (het aantal en de frequentie van de gesprekken, enz.). Als je dat wil, kan er een gesprek plaatsvinden tussen jou, de leidinggevende of HR en mij om te bespreken wat jou zou helpen om op het werk minder last van stress te hebben.

Stress- en burn-out coaching zal een goede bijdrage leveren aan een gezonde balans, herstel van vitaliteit, werkplezier en effectiviteit. De ervaring leert dat het waardevolle lessen aanreikt waar je in het vervolg van je leven en loopbaan veel profijt van hebt.